Ochrona neuronów w mózgu – rola kannabidiolu (CBD)

Kannabidiol (CBD) jest złotym „dzieckiem” współczesnych naukowców, którzy nieubłaganie dążą do poznania cudownej metody na wyleczenie chorób neurologicznych czy nowotworów, z jakimi od zarania dziejów walczy ludzkość. Niestety, badania pokazują, że wraz z postępem technologicznym, rozwojem urbanizacji częstość chorób autoimmunologicznych  w społeczeństwie się zwiększa. Być może jest to związane z nieodpowiednim trybem życia, może z…